Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2A43E
Tổng nét: 17
Bộ: hắc 黑 (+5 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丶ノ一丨一一丶丶丶丶ノ丨一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đen sì