Có 1 kết quả:

đen
Âm Nôm: đen
Tổng nét: 30
Bộ: hắc 黑 (+18 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丶ノ一丨一一丶丶丶丶一丨丨フ一一一一ノ丶一ノ丨フ一一一ノ丶
Unicode: U+2A4C7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đen

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dân đen; đen bạc; đen đủi