Có 1 kết quả:

nhàng
Âm Nôm: nhàng
Unicode: U+2A709
Tổng nét: 9
Bộ: cổn 丨 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhàng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhẹ nhàng