Có 1 kết quả:

gật
Âm Nôm: gật
Unicode: U+2A712
Tổng nét: 7
Bộ: ất 乙 (+6 nét)
Hình thái: ⿺
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gật

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gật gù; ngủ gật