Có 1 kết quả:

phả
Âm Nôm: phả
Tổng nét: 11
Bộ: ất 乙 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2A718
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phả

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mưa phả dữ dội