Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2A71B
Tổng nét: 13
Bộ: ất 乙 (+12 nét)
Hình thái: ⿺
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)