Có 1 kết quả:

trọ
Âm Nôm: trọ
Tổng nét: 9
Bộ: nhân 人 (+7 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A73E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trọ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ở trọ