Có 1 kết quả:

giả
Âm Nôm: giả
Tổng nét: 14
Bộ: nhân 人 (+12 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A76A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giả

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)