Có 1 kết quả:

tin
Âm Nôm: tin
Tổng nét: 15
Bộ: nhân 人 (+13 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A76E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tin

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lòng tin