Có 1 kết quả:

thôi
Âm Nôm: thôi
Tổng nét: 16
Bộ: nhân 人 (+14 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A771
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thôi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lôi thôi