Có 1 kết quả:

hắn
Âm Nôm: hắn
Tổng nét: 16
Bộ: nhân 人 (+14 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A773
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hắn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hắn ta