Có 1 kết quả:

xẹo
Âm Nôm: xẹo
Tổng nét: 18
Bộ: nhân 人 (+16 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A779
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xẹo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đứng xẹo