Có 1 kết quả:

xới
Âm Nôm: xới
Tổng nét: 20
Bộ: nhân 人 (+18 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A77B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xới

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xới đất, xới cơm