Có 1 kết quả:

đầy
Âm Nôm: đầy
Tổng nét: 14
Bộ: nhân 儿 (+12 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2A785
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đầy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đầy đặn, đầy đủ, tràn đầy