Có 1 kết quả:

lẽo
Âm Nôm: lẽo
Tổng nét: 9
Bộ: băng 冫 (+7 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A7A0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lẽo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lạnh lẽo