Có 1 kết quả:

ngắt
Âm Nôm: ngắt
Tổng nét: 11
Bộ: băng 冫 (+9 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A7A7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngắt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lạnh ngắt, ngắt lời