Có 1 kết quả:

ngủ
Âm Nôm: ngủ
Unicode: U+2A7F3
Tổng nét: 7
Bộ: thập 十 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngủ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngủ say, ngủ ngon