Có 1 kết quả:

vang
Âm Nôm: vang
Unicode: U+2A7F8
Tổng nét: 15
Bộ: thập 十 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vang

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vẻ vang