Có 1 kết quả:

phô
Âm Nôm: phô
Unicode: U+2A89C
Tổng nét: 18
Bộ: khẩu 口 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phô

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phô diễn, phô bày