Có 1 kết quả:

hòn
Âm Nôm: hòn
Unicode: U+2A8B0
Tổng nét: 16
Bộ: vi 囗 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hòn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hòn đất; Hòn Gai (tên địa danh)