Có 1 kết quả:

vung
Âm Nôm: vung
Unicode: U+2A8B7
Tổng nét: 6
Bộ: thổ 土 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vung

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đậy vung