Có 1 kết quả:

cồn
Âm Nôm: cồn
Tổng nét: 9
Bộ: thổ 土 (+6 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A8CB
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cồn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cồn ruột, cồn cào; cồn cát