Có 1 kết quả:

rắn
Âm Nôm: rắn
Tổng nét: 10
Bộ: thổ 土 (+7 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A8E0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

rắn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rắn chắc