Có 1 kết quả:

mỏ
Âm Nôm: mỏ
Unicode: U+2A918
Tổng nét: 14
Bộ: thổ 土 (+11 nét)
Hình thái: ⿰⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mỏ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mỏ (cái nồi)