Có 1 kết quả:

gừn
Âm Nôm: gừn
Tổng nét: 6
Bộ: tịch 夕 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2A937
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gừn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)