Có 1 kết quả:

nguội
Âm Nôm: nguội
Tổng nét: 8
Bộ: tịch 夕 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2A938
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nguội

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nguội lạnh