Có 1 kết quả:

chiều
Âm Nôm: chiều
Tổng nét: 15
Bộ: tịch 夕 (+12 nét)
Hình thái: ⿱
Unicode: U+2A93E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chiều

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

buổi chiều, chiều hôm, trời chiều