Có 1 kết quả:

vai
Âm Nôm: vai
Unicode: U+2A93F
Tổng nét: 16
Bộ: tịch 夕 (+13 nét)
Hình thái: ⿱𡖇
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vai

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)