Có 1 kết quả:

lắm
Âm Nôm: lắm
Unicode: U+2A940
Tổng nét: 22
Bộ: tịch 夕 (+19 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lắm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhiều lắm; lớn lắm