Có 1 kết quả:

phạ
Âm Nôm: phạ
Unicode: U+2A949
Tổng nét: 8
Bộ: đại 大 (+5 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phạ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)