Có 1 kết quả:

nài
Âm Nôm: nài
Tổng nét: 10
Bộ: đại 大 (+7 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A951
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nài

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vật nài