Có 1 kết quả:

đai
Âm Nôm: đai
Unicode: U+2A954
Tổng nét: 11
Bộ: đại 大 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đai

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)