Có 1 kết quả:

cả
Âm Nôm: cả
Unicode: U+2A958
Tổng nét: 12
Bộ: đại 大 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cả

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cả nhà, cả đời; cả nể