Có 1 kết quả:

luông
Âm Nôm: luông
Unicode: U+2A95B
Tổng nét: 13
Bộ: đại 大 (+10 nét)
Hình thái: ⿺
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

luông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

luông tuồng