Có 1 kết quả:

no
Âm Nôm: no
Tổng nét: 8
Bộ: nữ 女 (+5 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2A96F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

no

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

no đủ, no nê