Có 1 kết quả:

o
Âm Nôm: o
Tổng nét: 18
Bộ: nữ 女 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2A9AD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

o

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

o ruột (cô ruột)