Có 1 kết quả:

trẻ
Âm Nôm: trẻ
Unicode: U+2AA05
Tổng nét: 16
Bộ: tiểu 小 (+13 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trẻ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trẻ con