Có 1 kết quả:

càng
Âm Nôm: càng
Tổng nét: 13
Bộ: uông 尢 (+10 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AA08
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

càng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)