Có 1 kết quả:

thảy
Âm Nôm: thảy
Unicode: U+2AA10
Tổng nét: 10
Bộ: thi 尸 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thảy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hết thảy