Có 1 kết quả:

cược
Âm Nôm: cược
Unicode: U+2AA17
Tổng nét: 12
Bộ: thi 尸 (+9 nét)
Hình thái: ⿸
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 2

1/1

cược

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cược trước vĩ ba (cong đuôi)