Có 1 kết quả:

cược
Âm Nôm: cược
Tổng nét: 12
Bộ: thi 尸 (+9 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AA17
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Quảng Đông: goek3

Tự hình 1

Dị thể 2

1/1

cược

giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cược trước vĩ ba (cong đuôi)