Có 1 kết quả:

chõ
Âm Nôm: chõ
Tổng nét: 14
Bộ: thi 尸 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Unicode: U+2AA1A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chõ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chõ xôi