Có 1 kết quả:

hang
Âm Nôm: hang
Unicode: U+2AA1D
Tổng nét: 16
Bộ: thi 尸 (+13 nét)
Hình thái: ⿺
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hang

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hang hốc, hang ổ