Có 1 kết quả:

bọn
Âm Nôm: bọn
Unicode: U+2AA20
Tổng nét: 19
Bộ: thi 尸 (+16 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bọn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)