Có 1 kết quả:

lướt
Âm Nôm: lướt
Unicode: U+2AA64
Tổng nét: 11
Bộ: công 工 (+8 nét)
Hình thái: ⿱
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lướt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lướt qua