Có 1 kết quả:

lớn
Âm Nôm: lớn
Unicode: U+2AA65
Tổng nét: 12
Bộ: công 工 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lớn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

to lớn