Có 2 kết quả:

lầmlắm
Âm Nôm: lầm, lắm
Tổng nét: 13
Bộ: công 工 (+10 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AA66
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

lầm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lầm lỡ

lắm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhiều lắm; lớn lắm