Có 1 kết quả:

dành
Âm Nôm: dành
Unicode: U+2AA67
Tổng nét: 14
Bộ: công 工 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dành

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dành dụm; dỗ dành