Có 1 kết quả:

quét
Âm Nôm: quét
Tổng nét: 12
Bộ: cân 巾 (+9 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AA7A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

quét

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quét nhà