Có 1 kết quả:

vây
Âm Nôm: vây
Tổng nét: 15
Bộ: cân 巾 (+12 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AA7C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vây

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vây màn