Có 1 kết quả:

thầy
Âm Nôm: thầy
Tổng nét: 20
Bộ: cân 巾 (+17 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2AA80
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thầy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thầy đồ, thầy bói, thầy cúng, thầy u